วันมาฆบูชา วันปาฏิหาริย์รวมบุญพระอริยะสงฆ์ 1,250 รูป วันสร้างมหาบารมีบุญ

ร่วมทำบุญ

วันรวมบุญ "วันมาฆบูชา"
วันพุธที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
 
คือการรวม... พระอริยะ ๑,๒๕๐ รูป...
คือการรวม... ศีล...
คือการรวม... พระธรรม...
คือการรวม... ความดีของพระพุทธองค์...

วัน "มาฆบูชา" วันปาฏิหาริย์รวมบุญพระอริยะสงฆ์ 1,250 รูป วันสร้างมหาบารมีบุญ _/\_ 

ร่วมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ

ตัดกรรมสะเดาเคราะห์ต่อชะตา

ล้างอาถรรพ์มนต์ดำ

 

อธิษฐาน

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

เข้าถึงบุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าอธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ

 

 

ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2565”

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน

สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 

ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2565”

 

 

ร่วมทำบุญ

ปล่อยปลาออนไลน์ให้ชีวิตเป็นทาน

สลักชื่อบนแผ่นทองดวงชะตา

ใส่บาตร 84,000 พระองค์

อนุโมทนาบุญปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ทำบุญถวายเสนาสนะสร้างแท่นกรรมฐาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโรงทานนักปฏิบัติธรรม

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2565”

นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา 

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา 

ร่วมทำบุญ “ล้างสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลในปีเก่า | เปิดภูมิบุญให้ตนเอง รับสิ่งที่ดี มหามงคลในปีใหม่ 2565”

 นำพาอธิษฐานบุญโดย  พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา

 

 

………………………

!!! สร้างบุญให้ตนเอง

ทำบุญสลักชื่อตนเองบน

แผ่นทองดวงชะตา

https://bit.ly/3fx1Y8v

ทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิต

https://bit.ly/3fBz6fA

ทำบุญสร้างแท่นกรรมฐาน

https://bit.ly/3lCnext

 

…………………………

ร่วมบุญสร้างบารมีให้ตนเองได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

พร้อมส่งสลิป

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้เลยครับ

 

…………………………

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน  

https://lin.ee/9xG2xfC

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ให้แจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

สิ่งที่ต้องการอธิษฐานขอพรให้สำเร็จสมหวังให้เกิดปาฏิหาริย์บุญได้

อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

กราบขอบุญบารมีอันสูงสุด

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า

ปกป้องคุ้มครองทุกท่าน

ให้เกิดปาฏิหาริย์บุญสำเร็จทุกๆประการ

สาธุ _/\_

 

วัน "มาฆบูชา" วันปาฏิหาริย์รวมบุญพระอริยะสงฆ์ 1,250 รูป วันสร้างมหาบารมีบุญ _/\_

Visitors: 180,893,474