ประมวลภาพ 21 พ.ย.64 วันมุทิตา กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

ประมวลภาพ 21 ..64 วันมุทิตา

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล

พระครูบาอาจารย์

ผู้เสียสละยิ่งผู้เต็มไปด้วยความเมตตา

 

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธัมโม

พระครูบาอาจารย์ที่บำเพ็ญเพียร

ปฏิบัติธุดงค์ในป่ากว่า 40 พรรษา

ผู้นำพาชี้ทางพ้นทุกข์ให้ศิษยานุศิษย์

และผู้ที่ปรารถนาหนทางพ้นทุกข์ทุกคน

 

พร้อมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ

ตัดกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

ล้างอาถรรพ์มนต์ดำ 

 

อธิษฐาน

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

เข้าถึงบุญตรัสรู้บุญสำเร็จ

ของพระพุทธเจ้าอธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ

ทำบุญปล่อยปลา

สลักชื่อบนแผ่นทองดวงชะตา

ใส่บาตร 84,000 พระองค์

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ถวายโรงทานนักปฏิบัติธรรม

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์ 

 

 

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

อธิษฐานบุญพิธี

อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

บุญบารมี 30 ทัศ

"อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์"

https://youtu.be/sqGxtu0GySI

บุญตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...

ผู้แสวงบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

บุญที่หาทำได้ยากยิ่ง...

เพราะเป็นบุญข้ามภพข้ามชาติ... ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล...

ยากที่จะพบได้... ในชีวิตแต่ละชาติของแต่ละคน...

พระอาจารย์แม่อมิตา  อริยญาณธมฺโม

สตรีผู้ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม...

อันเป็นทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา...

ได้นำพาอธิษฐานเข้าสู่ภพภูมิบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์...

อันเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์... เกิดปาฏิหาริย์บันดาลได้...

สร้างอานิสงส์บุญแห่งภพชาติ...

ปรารถนาสิ่งใดได้สำเร็จสัมฤทธิ์ผล...

อธิษฐานล้างเคราะห์ล้างกรรมไถ่ถอนบาป...

อธิษฐานบุญส่งคืนพญากรรมผู้กุมชะตาชีวิต...

จะได้ไม่ต้องติดในวัฏฏะสงสารแห่งทุกข์นี้ตลอดกาล...

หากแม้นผู้ใดได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้...

บารมีที่ยิ่งใหญ่แม้เพียงเล็กน้อยที่ได้ร่วมทำบุญไป...

แต่กลับมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณ...

นี่คือบุญอมตะทุกภพภูมิแห่งภพชาติ...

ที่มิอาจประมาณค่าได้...

 

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

 

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสัตว์ ใช้หนี้ชีวิต

 

 

 

ปล่อยปลาออนไลน์ไถ่ชีวิต

 

ใช้หนี้ชีวิต

 

อธิษฐานบุญเข้าภพภูมิ

 

อัศจรรย์บุญ 84.000 พระธรรมขันธ์

 

ไถ่ถอนบาปเสริมบารมีบุญ

 

สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาล้างอาถรรพ์

 

สร้างดวงเศรษฐีพ้นโรคภัย

 

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

 

สลักชื่อ อธิษฐานบุญให้กับ

ญาติธรรมทุกท่าน

ที่ได้ร่วมอนุโทนาบุญมา

 

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

กราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล พระครูบาอาจารย์

 

 

 

Visitors: 180,891,028