สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ

อธิษฐานบารมี
สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ
พร้อมกัน 10 องค์
 
อธิษฐานบารมี สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์
อธิษฐานบารมี สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์
อธิษฐานบารมี สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ พร้อมกัน 10 องค์
Visitors: 180,893,476