โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

โครงการผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

วันที่ 31 สิงหาคม 2556

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น


โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิศรีแก้วอริยะ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956