อธิษฐานทำบุญ รับมหาบารมีปี 2566 - ปฏิบัติธรรมข้ามปี สร้างบารมีข้ามภพชาติ

 

วิสาขบูชา 2566