อธิษฐานทำบุญ ปีใหม่ 2566 - ปฏิบัติธรรมข้ามปี สร้างบารมีข้ามภพชาติ