อยู่บ้านสร้างบุญ ทุกวัน ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ให้ชีวิตเป็นทาน

"อยู่บ้านสร้างบุญ"

ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์

ทุกวัน

ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

"ปล่อยปลาออนไลน์ ไถ่ชีวิต"

ใช้หนี้ชีวิต

อธิษฐานบุญเข้าภพภูมิ

อัศจรรย์บุญ 84.000 พระธรรมขันธ์

ไถ่ถอนบาปเสริมบารมีบุญ

สร้างดวงเศรษฐีพ้นโรคภัย

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

………………………………….

ร่วมบุญสร้างบารมีให้ตนเองได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

เลขที่  466-2-29575-8

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

พร้อมส่งสลิป

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้เลยครับ

………………………………….

 

แจ้งชื่ออธิษฐานบุญได้ที่

Line ID : @AriyaLine

กดเพิ่มเพื่อน 

https://lin.ee/9xG2xfC

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ให้แจ้ง

ชื่อ - นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ปีนักษัตรที่เกิด

เบอร์โทรตัวเอง

 

ชื่อร้าน / กิจการ / บริษัท

ที่ตั้งร้านอำเภอจังหวัด

เพื่ออธิษฐานบุญให้ภูมิบุญร้าน

ภูมิกิจการธุรกิจของตัวเอง

 

…………………………………..

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

นำพาอธิษฐานบุญโดย

พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม

ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

.ขอนแก่น

พระวิปัสสนาจารย์

อาจารย์สอนกรรมฐาน

พระครูบาอาจารย์สตรีผู้ถวายชีวิต

ปฏิบัติบำเพ็ญเพียร

เพื่อค้นหาโมกขธรรม

อันเป็นทางหลุดพ้น

ธุดงค์ในป่าเพียงลำพัง

มากกว่า 40 พรรษา

จนสำเร็จญาณหยั่งรู้บรรลุธรรม

ตามคำสอน

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดับทุกข์ได้เป็นอจิณไตยอย่างสิ้นเชิง

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

กราบขอพรพระพุทธองค์

ให้บุญบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครอง

ให้บุญบารมีพระครูบาอาจารย์

พระอาจารย์แม่คุ้มครอง

ให้บารมีธรรมนักปฏิบัติคุ้มครอง

ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

 

สาธุ  _/\_

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

...................................

 

ทำบุญปล่อยปลา

ฤดูเข้าพรรษา ทุกวัน

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

ได้ทำบุญในช่วงเข้าพรรษา ทุกวัน

สะสมบุญ สั่งสมบารมี

ได้ใส่บาตร ได้สวดมนต์

ได้ถวายผ้าเข้าพรรษา

ได้ถวายผ้าไตรจีวรเข้าพรรษา

ได้ทำบุญ วันเดือนปีเกิด เข้าพรรษา

ได้สร้างพระเข้าพรรษา

ได้สร้างศาลากุฏิในวันเข้าพรรษา

ได้นั่งกรรมฐานเข้าพรรษา

ได้เดินจงกรมเข้าพรรษา 

ได้อธิษฐานบุญฤทธิ์ 

ได้ทำกิริยาอาการต่างๆ

ที่จะเกิดขึ้นในบุญ ช่วงเข้าพรรษา

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิตเข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิตเข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

ได้ชวนพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลาน

มาร่วมทำบุญ ในช่วงเข้าพรรษา

ซึ่งเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่ง

ที่เราจะตั้งสัจจะ

ในการทำดี สร้างบุญ สร้างบารมี

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

ได้ทำบุญปล่อยปลา

ได้ทำบุญเขียนแผ่นทอง

สร้างวัตถุมงคล

สร้างของดี สร้างบ้าน สร้างของทาน

ปลูกต้นไม้ใบหญ้า

ทำอยู่ทำกิน ทำไร่ ทำนา ทำสวน

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

  

ทำอะไรก็ได้

ข้าวอยู่ในนา ก็ทำบุญบริจาคได้

ข้าวอยู่ในเล้า เอามาบริจาคทานก็ได้

ข้าวที่ไปซื้อมาทานก็ได้

ต้นไม้ที่ไปซื้อมาทานก็ได้

ต้นไม้เอาไปปลูกทานในวัดก็ได้

เอาไปทานในสถานที่ราชการก็ได้ ได้หมด

แปลว่าเป็นวันอานิสงส์ใหญ่

เป็นช่วงที่ทำบุญไม่มีที่สิ้นสุด

แปลว่าเป็นช่วงที่เจิมบุญ

ของศาสดาเอกของโลก

เป็นช่วงที่สร้างบุญไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่มีวันที่จะลดบุญ

ไม่มีวันที่จะ ลดอานิสงส์

ไม่มีวันที่จะลดความดี

เป็นช่วงที่จะสงเคราะห์เข้าไปในตน

เข้าไปในกาย วาจา ใจ

สงเคราะห์เข้าไปในกลุ่มบุญ

สงเคราะห์เข้าไปในกลุ่มคุณงามความดี

สงเคราะห์เข้าไปในความมีความรู้ปัญญา

สงเคราะห์การอาศัย

สิ่งที่เป็นอานิสงส์ทุกชนิด

เป็นความเจริญรุ่งเรือง

เป็นมหามงคลต่างๆ ของโลกมนุษย์

โลกทิพย์ โลกเทวดา โลกพระอินทร์

โลกพระพรหม โลกที่เรารู้หรือไม่รู้

โลกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มา

ไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิ กี่พระองค์ก็ตาม

เราจะสามารถ เข้าไปถึงทุกภพภูมิบุญ

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

ชาติที่เราได้สร้างบุญ

สร้างมา สร้างไป สร้างอานิสงส์

ไม่ว่าจะเอาน้ำไป หนึ่งขวด หนึ่งหยด

หนึ่งบ้าน หนึ่งเรือน หนึ่งบ่อ

หนึ่งรถหรือเท่าไหร่ก็ตาม

 

น้ำหยดหนึ่ง ก็ตาม ขึ้นชื่อว่าน้ำ

ที่เราได้เอาไปบริจาค

ตรงไหนก็ตามที่เราได้สร้างจิต

สร้างใจของเรา

ให้เป็นคนรู้จักการที่จะขอพร

ในวันที่เป็นวันมหามงค

เป็นวันสำคัญ เป็นวันที่ระลึกได้

ในการที่จะ ปลีกตัว ปลีกกาย

ไปหาที่บำเพ็ญเพียร

บำเพ็ญเพียรทางกาย

คือการที่จะได้ปฏิบัติบำเพ็ญ

ในการที่จะได้ไปทอดถวายเป็นผ้าป่า 

เป็นอาหาร เป็นข้าวของเงินทอง

ปัจจัยไทยทาน เป็นผ้าอาบ

ผ้าไตรจีวร ผ้าแจกทานให้แก่นักเรียน

ให้แก่เด็กกำพร้า

ให้แก่ทุกหน่วยงานแบบไหนก็ได้

จะทำอะไรก็ได้หมด

เพียงเป็นบุญ เป็นความดี

เป็นความตั้งใจ เป็นจิตที่บริสุทธิ์

เป็นจิตที่เมตตา ที่เสียสละ

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

..............................

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

การทำบุญปล่อยปลา

ก็เหมือนได้ทำบุญ

ให้เป็นบุญปล่อยผี

ปล่อยเปรต ปล่อยกิเลส ปล่อยมาร

ปล่อยสัตว์ ปล่อยความโหด

ความโกรธ ปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากตัว

ให้ได้เป็น บุญปล่อยชีวิต

ได้สร้างบุญให้ชีวิต

ได้สร้างบุญเป็นกำไร

ปล่อยใจอันเศร้าหมอง

ปล่อยความโศก ปล่อยทุกข์

ปล่อยบาป ปล่อยเวร

ปล่อยทุกข์เข็ญเวรภัย

ปล่อยให้ไกลจากโรค

ปล่อยสัตว์เพื่อรับโชค

ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิต

ปล่อยความจนที่นับไม่ถ้วน

ปล่อยปลาเขียนแผ่นทอง

จองบุญ จองมหากุศล

จองมนต์อันวิเศษ

จองเวทย์อันมีมงคล

จองปิดประตูความจน

จองมนต์เวทย์ล้างอาถรรพ์

จองคนตีกันให้ดีกันเป็นสามัคคี

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิตเข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

คนเราทุกคนล้วนเหมือนกัน

คือ ไม่อยากให้ลูกตาย

ไม่อยากให้พ่อแม่ตาย

ไม่อยากให้พี่น้อง คนที่รักตาย

ไม่อยากป่วย ไม่อยากมีโรคภัย

ไม่อยากมีมารอสูรกาย

ไม่อยากมีภัย อยากให้อยู่รอดได้

ไม่อยากมีอาถรรพ์

ไม่อยากมีคนปองร้าย

อาฆาตจองเวร

ไม่อยากให้มีคนมาทำร้าย

มาล้างเผ่าพันธุ์

 

สารพัดที่จะแสวงหาที่เคารพสักการะบูชา

จะไกลแค่ไหน สิบโยชน์ร้อยโยชน์

ต้องฝ่าดง ฝ่าน้ำ ฝ่าภูเขา

ก็จะเดิน จะขึ้นรถ จะขึ้นเครื่องบิน

จะไปแสวงหา

 

เพื่อหาความเป็น ความอยู่รอด

ของคนที่ใช้ปัญญาให้เอาตัวรอดได้

เหมือนหมูมันหิวมันจะคุ้ยกิน

เหมือนไก่มันหิวมันก็จะเขี่ย

เหมือนนกเหมือนไก่เวลามันป่วย

มันก็จะหาของกิน

หาวิธีทำให้ตัวเองหายป่วย

สัตว์ทุกตัว ทุกอย่างก็ต้องหาวิธีทุกทาง

จนมันอยู่รอดได้

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิตเข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

เพราะฉะนั้นวันนี้

เป็นวันที่เราทำจิตทำใจตามพระพุทธองค์

พระองค์ที่เรียกว่า

เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก

พระองค์ได้ตรัสรู้ ได้ประสูติ

ได้ปรินิพพาน

พระองค์ได้ ตรัสรู้ในพระธรรม

ที่เป็นธรรมะโปรดญาติโยม

สาธุชนทั่วทุกสารทิศ

ทุกแห่งทุกหน บนบันดาล

ให้เราได้รู้จักวันสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นวันพุทธชยันตี

วันออกพรรษา เข้าพรรษา

จะเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าเข้านิโรสมาบัติ

ไม่ว่าจะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเข้าฌาณ

จะเป็นวันเข้าไปสู้ กับสงครามญาติ

จนมีปางห้ามญาติ

จนมีปางรำพึง ปางถวายเนตร

มีปางนาคปรก

มีปางนอนเรียกว่าปางไสยาสน์

 

ที่เราเรียกว่าปางวันอาทิตย์

คือปางถวายเนตร

ปางวันจันทร์คือปางห้ามญาติ

ปางวันอังคารคือปางไสยาสน์

ปางวันพุธคือปางอุ้มบาตร

ปางวันพฤหัสคือปางสมาธิ

ปางวันศุกร์คือปางรำพึง

และปางนาคปรกคือปางวันเสาร์

เหล่านี้ก็เป็นไปตามจิต ตามเหตุ ปัจจัย

ตามสภาวะตามท่าทาง

ที่พระพุทธองค์จะทำปางต่างๆ

เป็นปางเข้าฌาณ 

เป็นญาณ เป็นฤทธิ์ เป็นปาฏิหาริย์

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

ช่วงเข้าพรรษา

พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้

ให้พระภิกษุได้อยู่บำเพ็ญเพียรประจำที่

จำศีล เข้าญาณ เข้าฌาน

ลด ละ เลิก จากการจาริก

ที่จะเบียดเบียนชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา

เบียดเบียนสรรพสัตว์ต่างๆ

มด แมง กบ เขียด

กุ้ง หอย ปู ปลา

สัตว์น้ำ สัตว์บก

และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

แม้แต่เราผู้เป็นพุทธศาสนิกชน

ก็ถือช่วงเข้าพรรษานี้

เป็นอีกช่วงที่เราจะตั้งสัจจะ

ในการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ

ทาน ศีล ภาวนา

เพื่อสร้างความดี สร้างบุญ สร้างบารมี

ให้เข้าถึงบุญ เข้าถึงบารมี เข้าถึงธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

งดการเบียดสรรพชีวิต เช่นกัน

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

นั่นแหละดูชีวิตเขา

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย

ตัวเล็กแค่ไหนเราก็ได้กิน

ตัวใหญ่แค่ไหนเราก็ได้กิน

ตั้งแต่เราอยู่ ในท้องแม่

เราก็ได้กินสัตว์ทุกตัว

ทุกต้นไม้ใบหญ้า เราก็ได้กิน

เอามาเป็นอาหาร แต่ละเมนู

ก็อร่อยก็กินได้

ทำให้ตัวเองมีแรงอยู่ได้

ทำนู่น นี่ นั่นได้ 

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

แต่จะมีสักกี่วันที่เรากินแล้ว

มารำลึก ระลึกได้ว่าเราได้กินเป็ด

กินไก่ กินหมู กินปลา กินสัตว์ต่างๆ

มาตั้งเท่าใดแล้ว

ที่จะคิดถึง จะพูดได้ว่า..

เอ้อ วันนี้กินพวกเขาแล้ว กินท่านแล้ว

ก็ให้เอาบุญไป เอาบุญไปซะ

เราได้กินท่าน ขอแผ่บุญกุศลไปให้นะ

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เวลาไปทำบุญ

คิดจะกรวดน้ำอุทิศบุญ

ให้พวกเขาเหล่านี้บ้างไหม

เพราะส่วนใหญ่เวลากรวดน้ำ

เราจะนึกถึงแต่เจ้ากรรมนายเวร

องค์เทพ เทวดาอารักษ์

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บอกแต่ว่าให้บรรพบุรุษ

พ่อแม่พีน้องที่ล่วงลับ

จะมีไหมที่จิต จะระลึกถึงสัตว์

ที่เรากินพวกเขา เข้าไปทุกวัน

จะมีจิตคิดถึง จนกระทั่งจิตมันยอม

ยอมจนเข้าไปถึงจิตข้างใน

จนจิตมันไม่ อยากทำบาปอีก

จนจิตยอมที่จะมีสติปัญญา

เผาผลาญกิเลส

จนจิตมันยอมไม่เอาชั่วอีก

แล้วมันก็บอก ให้ร่างกายทำดี

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เช่น  วันนี้จะตั้งใจทำดี

- จะไปปล่อยปลา

- ไปบริจาคทาน

- ไปใส่บาตร

- ไปแจกทุนให้เด็กกำพร้า

- ไปแจกทุนให้คนชรา

- แจกทุนให้ผู้พิการ

 

แล้วก็อีกหลายสิ่ง หลายอย่าง

ที่เราจะจัดสรรไว้ 

เพื่อได้สร้างทานทุกชนิดที่เป็นบุญ

 

รู้สึกยังไง เอาชีวิตเขามา

ตอนนี้เราอยู่ได้ ด้วยชีวิตผู้อื่นเลี้ยง

อยู่ด้วยชีวิตเป็ด ชีวิตไก่ ชีวิตหอย

อยู่ด้วยชีวิตปู ปลา กุ้ง ผัก

ด้วยสิ่งใดก็ตามที่เรากินเขา

 

ตอนนี้ชีวิตเขาจรรโลงให้เราอยู่ได้

เราเป็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในตัวเรา

ที่เรากินไปไม่รู้เท่าไหร่

 

เพราะฉะนั้น

ถ้าเราจะได้ทำบุญจริงๆ

และถ้าใครเขาจะทำบุญ

ก็อย่าไปตำหนิ เขา

ว่าบุญนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

แต่เราต้องไล่เบี้ยตัวเอง

ให้เป็นอิสระจากบาป

ไล่เบี้ย เอาบุญให้ตัวเอง

ไล่เบี้ย ให้เห็นบาป เห็นบุญในตน

ไล่เบี้ย ให้มีตระกูลบุญเกิดขึ้น

กับตนตลอดเวลา

ไล่เบี้ย ให้ตนได้รู้สึกว่า

มีหนี้บาปเป็นล้นพ้น

ไล่เบี้ย ให้ตนคลาย

ความตระหนี่เหนียวแน่น

ให้เอา กิเลสออกได้

คลายความกังวล

ที่ตนเป็นคน ไม่อยากทำบุญให้ทาน

ให้เกิดความเจริญในบุญ

เห็นใครทำบุญก็อย่าตำหนิเขา

อย่าคิดแต่จะทำมาหากิน

เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเอง

ไม่ยอม ชดใช้บาป ให้มันลด

ให้มันหมด สิ้นเวรกรรมต่อกันไป

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

อานิสงส์จากการปล่อยปลา

1.จะทำให้แข็งแรง เพราะใช้หนี้กรรมแล้ว

2.จะทำให้อาการป่วยไข้ดีขึ้น หรือหายไป

3.จะทำให้หมดเวรหมดกรรม กรรมหนัก กรรมเบา

4.จะทำให้ร่ำรวย ให้เจริญรุ่งเรืองได้

5.จะทำให้ได้ยศได้เกียรติ ได้ฐานะ

ได้เลื่อนขั้น ได้เงินเดือน

6.จะทำให้เพื่อน ให้หมู่ ให้ฝูงรัก

มีเมตตามหานิยม มีอำนาจวาสนา

7.จะทำให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

หากจะมีอะไรเกิด ก็จะเกิดน้อยลงเบาลง

8.จะทำให้คลายความเครียดได้

9.จะทำให้เราได้ใช้หนี้สารพัดหนี้

10.จะทำให้เรา เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว

จะได้ไปเกิดชั้นที่ไม่มีผู้ใดอาฆาตจองเวร

11.จะทำให้เรารอดพ้นติดคุก ติดตาราง

12.จะทำให้เราได้ชดใช้หนี้กรรม

หนี้เวร หนี้บาป 

13.จะทำให้ชดใช้หนี้เจ็บ หนี้ป่วย หนี้จน

หนี้สินจินดา ทรัพย์สมบัติได้

 

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต 

เมื่อเราทำแล้ว ชีวิตจะดีจะเจริญขึ้น

หากเรายังสงสัยในบุญ

ว่าจะได้ดี ได้เจริญอย่างนี้ไหม

ให้เราลองกำหนดเวลาว่า

วันนี้ เดือนนี้ เรามีทุนตั้งไว้

 

จะปล่อยปลาทุกวัน

ตั้งไว้แล้วลองทำดูสักเดือนหนึ่ง

เป็นวันละ 5 ตัว 10 ตัว

หรือวันละ 50 บาท วันละ 100 บาท

หรือ 200 บาท 300 บาท

1,000 บาท 10,000 บาท ตามบารมีบุญ

ที่เราจะสามารถสร้าง

สามารถทำให้ตนเองได้

 

ยิ่งถ้าได้ปล่อยปลาที่กำลังดิ้นตาย

หรือที่เขาขายในตลาด

เรียกว่าขายเพื่อไปฆ่ากิน  

เราก็เอาปลาพวกนี้มาปล่อย

 

และให้ตั้งจิต ตั้งมั่นไว้ว่าจะปล่อย

ให้ตั้งสัจจะ ระลึก นึกถึงบุญนี้

ถ้าพลังจิตคิดนั้นเป็นพลังใหญ่

เป็นพลังคิด ถึงความเจ็บความป่วย

คิดถึงลูก ถึงหลาน ถึงพ่อ ถึงแม่

คิดถึงหลายอย่างมารวมกัน

แล้วมี เจตนาอยากปล่อย

อันนี้ทำให้ได้ผลบุญดี

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

ปล่อยปลา ออนไลน์ 1-1 .01.jpeg

 

แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดไว้เลย

แต่คิดอยากทำบุญ

คิดแล้ว ทำเลย

อันนี้ก็จะได้บุญแบบเร็ว

หรือถ้าคุณปล่อยปลาเล็กปลาน้อย

ปล่อยปลาใหญ่

ปลาที่ใกล้ตาย

ก็จะได้ผลตามพลังจิตเรา

ได้ผลตามความคิดเรา

 

หรือบางที เราฝากคนไปปล่อยให้

จิตของเราคิดจะสร้างกุศล

คิดจะสร้างบุญ คิดจะช่วยเหลือ

อยู่ที่เจตนาของคุณ

หากคนที่คุณฝากปล่อย

เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

บุญของคุณจะได้สำเร็จ

ได้บุญดังตั้งใจไว้

 

การจะให้ผู้อื่นปล่อยปลาแทน

ก็เหมือนกับเราจะสร้างบ้าน

ถ้าเราสร้างบ้านหลังที่ใหญ่ที่โต

อยู่ได้อย่างสบายกายสบายใจ

มีสระน้ำ มีที่พักผ่อน ให้ความร่มรื่น

ให้เป็นที่พักผ่อนสบาย กายสบายใจได้

เหมือนกันการปล่อยปลา

ต้องมีเจตนาในการปล่อย

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

1.คนปล่อยปลาเขาอ่านชื่อคุณ

2.คนปล่อยให้เขามีบุญ

84,000 พระธรรมขันธ์ ทุกชาติ

ทุกภพของเขา ปัจจุบันนี้ก็ยังมา

สร้างบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

ให้คุณได้เห็นอีก

3.ปัจจุบันนี้เขาก็ยังบำเพ็ญเพียรอยู่

4.ปัจจุบันนี้เขาก็ยัง

ให้ความช่วยเหลือคนทั้งโลก

5.ปัจจุบันนี้เขาก็ยังสอน

วิปัสสนากรรมฐาน เทศน์บรรยายธรรม

ให้ทุกหมู่ทุกเหล่าได้ฟังธรรม

6.ปัจจุบันนี้เขายังนุ่งขาวห่มขาว

ปฏิบัติธรรมให้คุณเห็น

7.ปัจจุบันนี้เขายังได้นำผ้าไตรเข้าวัด

ได้สร้างกุฏิ ได้สร้างศาลา

ได้สร้างห้องน้ำ ได้เอารูปปั้นเทพ

รูปปั้นพระพุทธเจ้าเข้าวัด 

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำบุญ

ได้สร้างบุญด้วย

ก็ยิ่งจะมีอานิสงส์จากการปฏิบัติ

อานิสงส์จากบุญ

จากบารมีของผู้นั้นด้วย

เป็นเท่า ทวี ของบุญที่เราจะได้รับ

 เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

เข้าพรรษา "อยู่บ้านสร้างบุญ" ทำบุญปล่อยปลาออนไลน์ ทุกวัน ให้ชีวิต ใช้หนี้ชีวิต

 

Visitors: 180,893,474