กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

 

กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ

ท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี 

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) 

วันที่ 8 ธันวาคม  2554

ณ  วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  

ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมพิธีการต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,891,038