แจกทุนการศึกษา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี จ.นครสวรรค์

แจกทุนการศึกษา 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี

วันที่ 5 มิถุนายน 2556

วัดป่าพันลานใต้   

ต.พันลาน  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์ 

 

แจกทุนการศึกษา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าพันลานใต้  ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

แจกทุนการศึกษา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าพันลานใต้  ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

แจกทุนการศึกษา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าพันลานใต้  ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

แจกทุนการศึกษา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าพันลานใต้  ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

แจกทุนการศึกษา มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าพันลานใต้  ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

Visitors: 180,884,948