แจกทุนเพื่อการศึกษา คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี พราหมณ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

 

แจกทุนเพื่อการศึกษา 

คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี พราหมณ์ 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2556

โรงเรียนวัดศรีจันทร์  

ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 

แจกทุนเพื่อการศึกษา คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี พราหมณ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แจกทุนเพื่อการศึกษา คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี พราหมณ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แจกทุนเพื่อการศึกษา คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี พราหมณ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แจกทุนเพื่อการศึกษา คณะภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี พราหมณ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953