โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3   

วันที่ 21 ตุลาคม 2554

ณ   ชุมชนหนองแวงตราชู 3  

ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3  วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3  วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3  วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3  วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3  วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ  ชุมชนหนองแวงตราชู 3 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,891,028