โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 26 ตุลาคม 2556

ณ  พื้นที่ตำบลหัวไทร  

อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ พื้นที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ พื้นที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ พื้นที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ พื้นที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ พื้นที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Visitors: 180,888,645