โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดชลบุรี

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 28 ตุลาคม 2556

ณ  พื้นที่เขตตำบลโคกเพลาะ  

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชลบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ  พื้นที่เขตตำบลโคกเพลาะ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชลบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ  พื้นที่เขตตำบลโคกเพลาะ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชลบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ  พื้นที่เขตตำบลโคกเพลาะ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชลบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ  พื้นที่เขตตำบลโคกเพลาะ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชลบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ  พื้นที่เขตตำบลโคกเพลาะ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Visitors: 180,893,480