โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 16 ธันวาคม  2563

ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ธันวาคม  2563 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ธันวาคม  2563 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ธันวาคม  2563 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ธันวาคม  2563 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือค่ายอาสาเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ธันวาคม  2563 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,034