โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม

วันที่  19 ตุลาคม  2560  

ณ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
Visitors: 180,888,648