โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 12  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแปน

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Visitors: 180,891,034