โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 11  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ

อำเภอกัทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม


โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Visitors: 180,884,953