โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดมุกดาหาร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 18  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก

อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

Visitors: 180,884,956