โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดยโสธร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 14  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยโสธร วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยโสธร วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยโสธร วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยโสธร วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยโสธร วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

Visitors: 180,884,952