โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 13  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ

อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Visitors: 180,893,474