โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 17  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี

อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

Visitors: 180,884,953