โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 16  กันยายน  2562

ณ  พื้นที่บ้านท่ากกเสียว อำเภอวาริน

ชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านท่ากกเสียว อำเภอวาริน ชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านท่ากกเสียว อำเภอวาริน ชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านท่ากกเสียว อำเภอวาริน ชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านท่ากกเสียว อำเภอวาริน ชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ พื้นที่บ้านท่ากกเสียว อำเภอวาริน ชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Visitors: 180,884,953