โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

คุณพีระ นะคะจัด 

รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

และอาสาสมัครมูลนิธิศรีแก้วอริยะ 

ลงพื้นที่มอบสิ่งของอาหาร

และเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้

ณ บริเวณตลาดเก่าใน 

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายร่วม 30 ล้านบาท

และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

โดยมีนายรัชชัย วัฒนไกร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอู่ทอง

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ อ.อู่ทอง จ.สุพพรณบุรี

Visitors: 180,884,956