โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อำเภอเมืองขอนแก่น    จ.ขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,474