โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จ.นครสวรรค์

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557

 ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์

 

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ  ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ  ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ  ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ  ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ  ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์

Visitors: 180,888,643