โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก

 

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก

วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956