โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า จ.กาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า

วันที่  22 ธันวาคม  2560  

ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 180,884,953