โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม

โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม

วันที่ 3 กันยายน 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956