โครงการตักบาตรทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

วันที่ 31 ธันวาคม  2554

         ณ  ลานหน้าบึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม  

ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

 

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	ณ ลานหน้าบึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	ณ ลานหน้าบึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	ณ ลานหน้าบึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	ณ ลานหน้าบึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	ณ ลานหน้าบึงหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,884,953