โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554

โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554     

วันที่ 9 มกราคม 2554

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  

บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554   วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554   วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554   วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554   วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2554   วันที่ 9 มกราคม 2554 ณ มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 310 ม.10 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,884,955