โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2559

ณ ศาลหลักเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ศาลหลักเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ศาลหลักเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ศาลหลักเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ศาลหลักเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ศาลหลักเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,893,479