โครงการทำบุญโรงทาน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2559

ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

วัดโพธิ์โนนทัน จ.ขอนแก่น

 

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง วัดโพธิ์โนนทัน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง วัดโพธิ์โนนทัน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง วัดโพธิ์โนนทัน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง วัดโพธิ์โนนทัน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง วัดโพธิ์โนนทัน จ.ขอนแก่น

 

Visitors: 180,884,956