โครงการทำบุญ โรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

ณ ตลาดเล้าเจริญชัย

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ตลาดเล้าเจริญชัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ตลาดเล้าเจริญชัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ตลาดเล้าเจริญชัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ตลาดเล้าเจริญชัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการทำบุญโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ตลาดเล้าเจริญชัย ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956