โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่  1 – 4  เมษายน 2560

ณ ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย

ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่  1 – 4  เมษายน 2560 ณ ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่  1 – 4  เมษายน 2560 ณ ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่  1 – 4  เมษายน 2560 ณ ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่  1 – 4  เมษายน 2560 ณ ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่  1 – 4  เมษายน 2560 ณ ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโลกอุดร บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

Visitors: 180,895,197