โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ (สร้างพระ 84,000 องค์)

โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์

(สร้างพระ 84,000 องค์)

วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ (สร้างพระ 84,000 องค์) วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ (สร้างพระ 84,000 องค์) วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ (สร้างพระ 84,000 องค์) วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ (สร้างพระ 84,000 องค์) วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ (สร้างพระ 84,000 องค์) วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,030