โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ  วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ  วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ  วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ  วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ  วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน

 

Visitors: 180,893,473