โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 31 ธ.ค. 2559 - 4 ม.ค. 2560 

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 

 

โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 - 4 ม.ค. 2560  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 - 4 ม.ค. 2560  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 - 4 ม.ค. 2560  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 - 4 ม.ค. 2560  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,030