โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561

วันที่ 24 - 31 ตุลาคม  2561      

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 191 ม.14 ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 191 ม.14 ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 191 ม.14 ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 191 ม.14 ต.หนองโก อ.กระนวน

โครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปี 2561 วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561    ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 191 ม.14 ต.หนองโก อ.กระนวน

Visitors: 180,893,474