โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง

วันที่ 22-23  มีนาคม 2558

ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 

ต.หนองโก  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง วันที่ 22-23 มีนาคม 2558 ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง วันที่ 22-23 มีนาคม 2558 ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง วันที่ 22-23 มีนาคม 2558 ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง วันที่ 22-23 มีนาคม 2558 ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง วันที่ 22-23 มีนาคม 2558 ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,647