โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ

โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ

วันที่  19 กรกฎาคม 2560

ณ ทางสามแยกห้วยสายบาตร

ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม 

 

โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ทางสามแยกห้วยสายบาตร ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ทางสามแยกห้วยสายบาตร ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

 

โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ทางสามแยกห้วยสายบาตร ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ทางสามแยกห้วยสายบาตร ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

โครงการป้ายรนณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุ วันที่ 19 กรกฎาคม 100% ณ ทางสามแยกห้วยสายบาตร ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

Visitors: 180,884,956