โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 4

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์

ครั้งที่ 4

วันที่  26 มีนาคม 2560

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่  26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่  26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่  26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่ามหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่  26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953