โครงการผ้าป่าสามัคคีมหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์

โครงการผ้าป่าสามัคคี

มหาบุญบารมี 84,000  พระธรรมขันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2558

ณ    ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการผ้าป่าสามัคคี มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคี มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคี มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคี มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่าสามัคคี มหาบุญบารมี 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956