โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์

วันที่ 9 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,895,194