โครงการผ้าป่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ครั้งที่ 11

พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า
สร้างที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง
27 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
พร้อมอธิษฐานบุญบารมี 30 ทัศ
ตัดกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
ล้างอาถรรพ์ มนต์ดำ อธิษฐาน
“อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์”
เข้าถึงบุญตรัสรู้ บุญสำเร็จ
ของพระพุทธเจ้า อธิษฐานบุญให้ทุกภพภูมิ
 
นำพาอธิษฐานบุญโดย
พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
พระวิปัสสนาจารย์ พระครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน
สตรีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญ ถวายชีวิตเพื่อค้นหาโมกขธรรม
อันเป็นหนทางหลุดพ้นมากกว่า 40 พรรษา
 
พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 
………………………..
อนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญ
เป็นสะพานบุญ และการสนับสนุน
ในบุญของทุกๆ ท่าน
กราบขอพรอันเป็นมหามงคลสูงสุด
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกๆ พระองค์ คุ้มครอง
บารมีธรรมพระพุทธองค์
องค์ฌาน องค์ญาณ
องค์ฤทธิ์ องค์ปาฏิหาริย์
บารมีบุญ
“อัศจรรย์บุญ84,000 พระธรรมขันธ์”
“บุญบารมี 30 ทัศ”
บุญตรัสรู้ บุญสำเร็จ
ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
บุญบารมีพระครูบาอาจารย์
พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
พระวิปัสสนาจารย์
ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียร
ธุดงค์ในป่าเพียงลำพังมากกว่า 40 พรรษา
บารมีธรรมนักปฏิบัติทั่วโลก
ปกป้อง คุ้มครอง
ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง
แคล้วคลาดปลอดภัย พ้นจากกรรม
จากบาป จากเวร จากอาถรรพ์มนต์ดำ
วิบากกรรม ชั่วร้ายทั้งมวล
อธิษฐานบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
ผู้กุมชะตาชีวิต ทุกภพทุกภูมิ
ให้อโหสิกรรมจากบาป จากกรรม
จากเวรทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข
ความสมหวัง ในสิ่งที่ดี
ที่เจริญทั้งปวง
หมดจากทุกข์ โศก โรค ภัย
อันตรายทั้งปวงอย่าได้แพ้วพาน
กิจการ งาน ธุรกิจ
เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา
อย่าได้ขาด เป็นเศรษฐี
มหาเศรษฐีผู้ค้ำจุนพระศาสนา
ได้สร้างบุญ สร้างบารมีเต็มที่
เต็มกำลังตลอดไป
สาธุ _/\_
 
 พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
พิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นพิธีทอดถวายกองบุญผ้าป่า สร้างที่พัก ผู้ปฏิบัติธรรม 20 ห้อง 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
Visitors: 180,884,956