โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 2

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 2 

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

 โรงเรียนสระครก  

ต.โนนทองหลาง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา

วัดป่าตอง  บ้านป่าตอง  

ตำบลโนนทองหลาง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา


 

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 2  วันที่ 23 สิงหาคม 2554 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนสระครก

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 2  วันที่ 23 สิงหาคม 2554 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนสระครก

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 2  วันที่ 23 สิงหาคม 2554 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนสระครก

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 2  วันที่ 23 สิงหาคม 2554 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนสระครก

Visitors: 180,893,473