โครงการมอบทุนการศึกษา ขอนแก่น

โครงการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 

จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนการศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

โครงการมอบทุนการศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

โครงการมอบทุนการศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

โครงการมอบทุนการศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

โครงการมอบทุนการศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,893,473