โครงการมอบทุนคนพิการ จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนคนพิการ

วันที่ 9 เมษายน 2561

ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนคนพิการ วันที่ 9 เมษายน 2561    ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

Visitors: 180,884,953