โครงการมอบทุนช่วยคนชรา จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา 

วันที่ 13 มีนาคม 2563

ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง)

ต.ในเมือง อ.เมืองโคราช จ.นครราชสีมา

 

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) ต.ในเมือง อ.เมืองโคราช จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) ต.ในเมือง อ.เมืองโคราช จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) ต.ในเมือง อ.เมืองโคราช จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) ต.ในเมือง อ.เมืองโคราช จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) ต.ในเมือง อ.เมืองโคราช จ.นครราชสีมา