โครงการมอบทุนช่วยคนชรา จ.สุพรรณบุรี

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา 

วันที่ 30 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว 

ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา   วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว  ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา   วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว  ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา   วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว  ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา   วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว  ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โครงการมอบทุนช่วยคนชรา   วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว  ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

Visitors: 180,895,196