โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

วันที่ 18  ตุลาคม  2564

ณ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

Visitors: 180,884,956