โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.ราชบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

วันที่ 19 ตุลาคม  2563

ณ  บ้านพักคนชรา บ้านศิริวัฒนธรรม

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

มอบทุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จังหวัดราชบุรี

 

 

Visitors: 180,891,032